CAST      

Cèdula d'Habitabilitat

Cèdula d'Habitabilitat

Necessites la cèdula per donar d’alta serveis?

Has de vendre, llogar o cedir l’ús d’un immoble?

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat segons la normativa vigent.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per:

Abans de sol·licitar aquesta cèdula cal saber si l’habitatge té concedida cèdula  o no i si aquesta està vigent o no.

En el cas de tenir la Cèdula caducada o d'un habitatge que mai no n'ha tingut:

S’ha de sol·licitar una nova cèdula.

Per això heu de contactar  amb un tècnic com nosaltres per tal que certifiqui l’habitabilitat de l’habitatge.

Una vegada obtingut el certificat d'habitabilitat el presentarem a les Oficines locals d'habitatge o bé a les seus territorials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Hi ha diferents tipus de cèdula?

La cèdula d’habitabilitat pot ser:

De primera ocupació: per a habitatges de nova construcció o quan s’ha fet un buidatge de l’edifici i s’ha deixat només la façana.

De primera ocupació de rehabilitació: per a habitatges on s’ha fet una intervenció de rehabilitació o gran rehabilitació (subdivisions, canvi d’ús per crear un habitatge, buidatge de l’habitatge, ampliacions, remuntes).

De segona ocupació: per a habitatges que ja existeixen.

A Metric t’ajudem a tramitar la teva cèdula i t’ajudem en el que necessitis.

Contacta amb nosaltres i concertarem una visita.