CAST      

Equip

Equip

Som els teus tècnics! Som un equip que fem equip!

l'Empresa

Metric Arquitectes Tècnics som una empresa d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics Associats que ofereix serveis tècnics en l'àmbit de la Edificació tant en l’obra pública com privada.

Estem especialitzats en Direccions d'Execució d'Obra, Seguiments Econòmics i Temporals d’Obra, Gestió de l’Execució davant d’administracions i de companyies, Col·laboracions amb equips d'Arquitectura per la realització de Pressupostos, Amidaments, Estudis de Seguretat i Salut Laboral, Redacció de Planificació d'Obres i Elaboració de Plans de Control de Qualitat.

La nostra activitat professional comença l’any 2005 sorgeix tres anys després de realitzar col·laboracions tècniques a direccions d’execució d’obra pública i seguiment econòmic per Gisa (Gestió d’Infraestructures S.A.).

Durant aquest període vam realitzar obres tant en el Departament de Sanitat a Lleida (Cap Eixample, Cap de Rambla Ferran i varies actuacions a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova), en el Departament de Justícia, així com al Departament d’Educació en alguns CEIPs (Centres d’Educació Infantil Primària) i IES (Institut d’Educació Secundària) de la província de Lleida.

La nostra activitat professional ha anat evolucionant en el temps i la experiència ha fet créixer el ventall de serveis que oferim.

Els últims anys hem afegit als nostres serveis:

La nostra empresa està adaptada a la nova llei de Societats Professionals.

Equip Professional

El nostre despatx professional està situat al centre de la ciutat de Lleida i com a personal humà propi disposem dels següents mitjans:

Com a personal humà de col·laboradors externs: